• نمایش صفحه شماره 1
 •   گزارشات

   اين گروه از بدو تاسيس سازمان زمين شناسى کشور در سال 1338 در زمينه هاى مختلف زمين شناسى مهندسى و تامين آب مورد نياز موسسات کارخانجات و صنايع فعاليت نموده و با ارگانهاى مختلف همکارى داشته است.

   نمونه گزارشهاى انجام شده توسط کارشناسان گروه زمين شناسى مهندسى از سال 1345تا 1384 در آرشيو کتابخانه سازمان زمين شناسى موجود مى باشد که از اين قرار است :

   مجموعه کارهاى انجام شده توسط گروه زمين شناسى مهندسى

  1- آبهاى معدنى و گرم آذربايجان ( شاه بيک ، امير 1366).

   2- آبهاى معدنى و منشاء آن ( شاه بيک ، امير 1352).

   3- اشاره اى اجمالى به رويدادهاى کوهزايى و محيط تشکيل فسفاتهاى رسوبى پس از ژوراسيک ايران از ديدگاه تکتونيک ورقها ( پدرامى ، منوچهر 1361 ).

  4- اشاره اى بر کاربرد چينه شناسى زمان زيستى زرافه هاى سازند مراغه و آب و هواى عصر مراغه اى (پدرامى ، منوچهر 1362)

  5- اقيانوس شناسى و تحول آن در خليج فارس ( امينى ، مرتضى ).

  6- آمار و مشخصات معادن شن و ماسه و گچ و آهک و کوره هاى آجر پزى در استان خوزستان ( شاه بيک ، امير- ايرانمنش ، حسين 1365 ).

   7- بازديد از محل و حوضه درياچه سد نهند واقع در 35 کگيلومترى شمال شرق تبريز – ( فروغى ، هوشنگ 1360 ) .

  8- بازديد از سازمان زمين شناسى و آزمايشگاههاى مهندسى و اقيانوس شناسى کشور هند-(امينى ، مرتضى 1359 ).

  9- بازديد و بررسيهاى مقدماتى زمين شناسى مهندسى سد کارده واقع در شمال مشهد – ( فروغى ، هوشنگ 1363 ).

   10- بررسيهاى آبهاى زير زمينى و ژئوفيزيک روستاهاى حسن آباد – محمد آباد – ولى آبا د- اقباليه – اکبر آباد از توابع ورامين ( ايرانمنش ، حسين 1359).

  11- بررسى زمين‌شناسى مهندسى و زمين ساخت پروژه آلاگل (سدخاکى و کانال کشى) از دهکده داشلى برون تا درياچه اينچه (ترکمن صحرا) (امينى، مرتضى 1360).

   12- بررسى زمين‌شناسى مهندسى و ژئوتکنيک زيربناى دکلهاى فشار قوى خط (منجيل – رشت) شماره‌هاى 90-91-92-79 (امينى، مرتضى 1361).

   13- بررسى زمين لغزش در روستاى قلعه سرنکا استان مازندران (فروغى، هوشنگ 1360).

   14- بررسى زمين لغزش در روستاهاى خشکچال – شمس کلايه – چاله (رودبار الموت) (شاه‌بيک، امير – عبدالهى، محمدرضا 1375).

   15- بررسى زمين لغزش و سنگ ريزش روستاى جولادک واقع در بخش رودبار الموت – (ايرانمنش، حسين 1365 ).

   16- بررسى قنات بهجت‌آباد و عمليات چاه پيمايى براى نمونه‌سازى و اجراى طرح بهسازى و ازدياد آبدهى (ايرانمنش، حسين 1361).

   17- بررسى و مطالعه آبشناسى ناحيه معدن مس چهارگنبد بمنظور تأمين آب مصرفى معدن و تأمين آب جهت دستگاه تغليظ (امينى، مرتضى 1374).

   18- بررسى و مطالعه آبهاى معدنى استان سيستان و بلوچستان (شاه بيک، امير 1352).

   19- بررسى و مطالعه معدن خاک رس کارخانه آجر ثبات (امينى، مضى 1360).

   20- بررسيهاى زمين‌شناسى مهندسى در محل استقرار تعدادى از دکلهاى خط انتقال نيروى حسن کيف – زياران (خط عربى(پدرامى، منوچهر – ايرانمنش، حسين – فروغى، هوشنگ 1365).

  21- بررسيهاى زمين‌شناسى مهندسى در محوطه استقرار تأسيسات کارخانه و سد باطله معدن طلاى موته (فروغى، هوشنگ 1362).

   22- برنامه مطالعات تفضيلى بند خاکى بر روى رودخانه آب بخشا (لاله‌زار) بردسير طرح پروژه بازسازى بند قديمى هلاکو (کرمان) (امينى، مرتضى 1359).

  23- پراکندگى آبهاى معدنى گرم ايران و ارتباط آن با ولکانيسم و تکتونيک (شاه بيک، امير 1360).

   24- پژوهش و بررسى لرزه زمين ساخت کاربردى و خطر زمين لرزه گسلش، زمين‌شناسى کواترنر و زمين‌شناسى مهندسى در ساختگاه مجتمع مسکونى خاتم (تهران) (پدرامى، منوچهر 1361) .

  25- تأمين آب آشاميدنى مجتمع مسکونى مهاجرين جنگى شهرک شهيد کشورى (ايلام) (امينى، مرتضى 1361).

  26- تامين آب مورد احتياج کارخانه آهک (دشت طرقان شمالغرب ساوه) (شاه‌بيک، امير 1359).

   27- تحليلى بر مسئله استخراج آب بوسيله چاه (ايرانمنش ، حسين).

   28- تحولات رسوبگذارى در سواحل درياها و اقيانوسها – سمينار رسوب شناسى (امينى، مرتضى 1360).

   29- تغذيه مصنوعى بوسيله قنات (ايرانمنش، حسين 1362).

  30- توضيحى مختصر درباره چينه‌شناسى، زمان‌شناسى و حرکات کوهزايى اواخر سنوزوئيک ايران (پدرامى، منوچهر 1358).

   31- تهيه نقشه مصالح ساختمانى (ايرانمنش، حسين 1360).

   32- جايگاه راستين لايه‌هاى شورم در ستون چينه‌شناسى ايران بر اساس يافته‌هاى جديد (عبدالهى ، محمدرضا 1366).

   33- جمع‌بندى و آمار کارکرد گروه مهندسى در سالهاى بعد از انقلاب (امينى، مرتضى).

   34- چينه‌شناسى زمانى حفارى باستان شناسى شهرستان پيشوا (پدرامى، منوچهر 1364).

   35- چينه‌شناسى کواترنر ايران و روشهاى مطالعه آن (بررسى کوتاه) (پدرامى، منوچهر 1366).

   36- خلاصه گزارش بازديد مقدماتى از مسير انتقال خط 400 کيلووات نکا (فروغى، هوشنگ – ايرانمنش، حسين 1361).

   37- دگر ريختيها و زمين لغزه‌هاى منطقه کندوان ميانه (پدرامى، منوچهر 1372).

   38- زمين‌شناسى ايران، آبهاى معدنى و گرم ايران (شاه‌بيک، امير 1372).

   39- زمين‌شناسى ايران، بازنگرى در چينه‌شناسى زمانى نئوژن – کواترنر ايران (پدرامى، منوچهر 1372) .

  40- زمين لغزش و سنگ ريزش روستاى مدان و علت تخريب منازل مسکونى واقع در جنوب شرق بخش معلم کلايه (شاه بيک، امير – ايرانمنش ، حسين 1367).

   41- زمين لغزه ملاوى (پدرامى، منوچهر 1372).

   42- سراميک و مواد اوليه آن و اشاره‌اى به معادن آن در ايران (امينى، مرتضى 1359).

   43- سمينار مهندسى زلزله و زلزله شناسى (تبريز 1369 – نهم تا دهم آبان) علل وقوع زمين لرزه اخير شهرستان اردبيل و پيامدهاى آن بر روى چشمه‌هاى معدنى و گرم منطقه، امکان پيش‌بينى و پيشگيرى آن (شاه بيک، امير 1369).

   44- سن مطلق قاعده رويداد مغناطيسى olduvai حداکثر 750 سال است (پدرامى، منوچهر 1366).

   45- سن مطلق مرز زيرين کواترنر در حدود 600 هزار سال است، مقاله‌اى از اولين سمپوزيوم کواترنر ايران (پدرامى، منوچهر 1367).

   46- سيمان و مواد اوليه آن در ايران (امينى، مرتضى 1359).

   47- شرح زمين شناسى رخنمونهاى غير دگرگونه موجود در نيمه غربى ورقه يکصدهزارم آبدوغى (عبدالهى، محمدرضا 1365).

   48- شرحى بر نقشه‌هاى زمين شناسى مهندسى تبريز (عبدالهى، محمدرضا 1374).

   49- طرح ايجاد نهاد تحقيقاتى و آموزشى و اجرايى قانات و سيستمهاى مشابه (ايرانمنش، حسين 1361).

   50- طرح بهسازى و ازدياد آبدهى قنات بهجت‌آباد (ايرانمنش ، حسين 1360).

   51- طرح حل مشکل ترافيک شهر تهران بدون ممنوعيت تردد اتومبيلهاى شخصى (امينى، مرتضى 1358).

   52- علل افزايش درجه حرارت زمين در اطراف روستاى فروان (جنوب خاور گرمسار) (ايرانمنش، حسين 1373).

   53- قنات بازسازى و بهسازى و ازدياد آبدهى (ايرانمنش، حسين).

   54- کليات درباره مواد اوليه آجر ماسه آهکى، موارد استفاده و روش ساخت آن (شاه‌بيک، امير 1362).

   55- کلياتى در مورد انواع سد و مسائل مربوط به مطالعات و فوندانسيون آن (فروغى، هوشنگ 1360).

   56-کلياتى در مورد سيمان و تحول آن در ايران همراه با نقشه پتانسيل ماده اوليه (سنگ آهک) (فروغى، هوشنگ 1360).

   57- کوهزايى پاسادنين و زمين شناسى 700 هزار سال گذشته ايران (پدرامى، منوچهر 1360).

   58-گزارش آبشناسى منطقه خاور اردهال (غرب کاشان) (امينى، مرتضى 1361).

   59- گزارش آبهاى زيرزمينى ناحيه بافق (ايرانمنش، حسين 1347).

   60- گزارش آبهاى زيرزمينى روستاى توچال (ايرانمنش، حسين 1358).

  61- گزارش امکان مجدد زمين‌ لغزش خليل‌آباد رودبار و اثرات آن روى سايت اجتماعات وزارت ارشاد (شاه‌بيک، امير – ايرانمنش، حسين 1369).

   62- گزارش اکتشافات سيليس استان کرمان (ايرانمنش، حسين 1362).

   63- گزارش بازديد از فروريختگى زمين در روستاى سوانزا (فيروزکوه) (پدرامى، منوچهر – ايرانمنش، حسين 1368).

   64- گزارش بازديد از چاه عميق شرکت سهامى رازک ( فايزرسابق ) توسعه آبدهى ومسئله سختى آب (امينى ، مرتضى 1361).

   65- گزارش بازديد از سازمان زمين شناسى وآزمايشگاههاى مهندسى واقيانوس شناسى هند (امينى ، مرتضى 1359).

  66- گزارش بازديد از معدن مس سرچشمع (عظيمى ،شاپور 1359).

   67- گزارش بازديد از نواحى زلزله زده منطقه سوماى بخش سرو(پدرامى ،منوچهر- ايرانمنش ،حسين 1367).

   68- گزارش بازديدازمحل جديدبرج شماره 119 منطقه سياه بيشه (فروغى ،هوشنگ 1366).

   69- گزارش بازديد بازسازى قنوات گلپايگان (ايرانمنش ،حسين 1359).

   70- گزارش بازديد طرح انبارهاى وزارت بازرگانى بمنظور تأمين آب (امينى ، مرتضي1364).

   71-گزارش بازديد گمانه ها دررابطه با جايگاه جديد روستاهاى ورزنه وفيلاحض(پدرامى منوچهر- ايرانمنش ،حسين1368).

   72-گزارش بازديد چهارگوش تکاب ونکاتى درباره زمين شناسى آن (پدرامى ،منوچهر1369).

   73-گزارش بازديدلغزش دکل مخابرات منطقه کهرود (جاده هراز) (امينى ،مرتضى 1360).

   74-گزارش بازديد محل نصب دکلهاى برق خط فشار قوى – طرح مدار دوم منجيل – تبريز (امينى ، مرتضى 1360).

   75-گزارش بازديد مقدماتى زهکشى محوطه معدن وانحراف آبهاى سطحى معدن مس سرچشمه (ايرانمنش ، حسين – فروغى ، هوشنگ 1365).

   76-گزارش بازديد وبررسى زمين شناسى مهندسى محل بندهاى روستاى لاروگرگ باغى (شمال غرب ساوه ) (فروغى ،هوشنگ 1360).

   77-گزارش بازديدومطالعات زمين شناسى مهندسى در اطراف تپه مخابراتى ماکروويو اهواز(فروغى ،هوشنگ 1360).

   78-گزارش بازديدومطالعات زمين شناسى مهندسى محل نصب دکل مخابراتى ورله راديوتلويزيون کوه بيرک – منطقه زابلى (بلوچستان )(فروغى ، هوشنگ 1361).

   79-گزارش بررسى آب شناسى جهت تامين آب مشروب پادگان شهيد محمد منتظرى واقع درشمال شرق شهرستان قم (شاه بيک، امير1368).

   80-گزارش بررسى برج 108 خط 400کيلوولت نکا- حسن کيف وبرجهاى موجود در رودخانه تجن از خط نکا- جلال (پدرامى ، منوچهر – ايرانمنش ،حسين 1366).

   81-گزارش بررسى ترکهاى ايجاد شده درساختمانهاى مجتمع مسکونى ايرانشهر از نظر زمين شناسى مهندسى(پدرامى ،منوچهر- ايرانمنش ، حسين 1364).

   82-گزارش بررسى ترکهاى ايجاد شده در ساختمان ايستگاه مايکروويودازان واقع در جنوب باخترى نور آباد ممسنى (استان فارس )وبررسى عمليات ترميمى زيربناى ايستگاه مايکروويوايوانکى (شاه بيک، امير1365).

   83- گزارش بررسى خط 400کيلووات سد عباسپور (کارون ) دردامنه کوه کينو (منطقه زاگرس).

  84- گزارش بررسى زمين شناسى مهندسى محل بندخاکى فجر (رودخانه ابوالفارس – رامهرمز )(امينى ، مرتضى 1361).

  85-گزارش بررسى زمين لغزش روستاى الوندى از توابع بخش طارم سفلى وروستاى کاکوهستان از بخش رودبار الموت (شاه بيک ،امير- فروغى ، هوشنگ 1368).

   86- گزارش بررسى زمين لغزش روستاى بزگره جوانرود استان باختران (پدرامى ،منوچهر1368).

   87- گزارش بررسى زيربناى جايگاه دکل ماکروويو مخابرات واقع در على آباد وگدار سربيشه استان خراسان (شاه بيک ،امير- ايرانمنش ،حسين 1365).

   88-گزارش بررسى زيربناى دکلهاى مخابرات در منطقه چهاربيشه (شوشتر) (امينى ، مرتضى 1361).

   89- گزارش بررسى علل ايجاد ترک در ساختمانها وزمينهاى روستاهاى ورزنه وفيلاحض واقع در شرق گلپايگان (پدرامى منوچهر- ايرانمنش ،حسين 1367) .

  90-گزارش بررسى علت ظهور چشمه ها در منطقه مقصود آباد جهرم – ويژگيهاى زمين شناسى ولرزه زمين ساختى حوضه زاگرس (ايرانمنش،حسين 1367).

   91-گزارش بررسى لغزش زيربناى منبع آب شهرستان پل سفيد(امينى ، مرتضي1362).

   92-گزارش بررسى محل دو ايستگاه مايکروويو(مهتابى وتوره ) واقع در استان هرمزگان (شاه بيک ،امير- ايرانمنش ، حسين 1367).

  93-گزارش بررسى مصالح ساختمانى (خاک رس ، سنگ آهک وگچ) در استان آذربايجان شرقى – اطراف شهرهاى ادبيل وخلخال ، کيوى ومشکين شهر (شاه بيک ،امير1360) .

  94-گزارش بررسى مواد اوليه مصالح ساختمانى در استان باختران ( شاه بيک ،امير1362) .

  95-گزارش بررسيهاى زمين شناسى (ازنظر ريزش،لغزش وعبورگسل)در محل ايستگاه زمينى مخابرات رودهن ومناطق اطراف آن (فروغى ،هوشنگ 1365).

   96-گزارش بررسيهاى زمين شناسى مهندسى درمحوطه پارک ورگاويچ (چالوس) (امينى ،مرتضي1353).

   97-گزارش بررسيهاى زمين شناسى مهندسى در محوطه ساختمانى دانشگاه شيراز (امينى ،مرتضى 1353).

   98-گزارش بررسيهاى زمين شناسى ومهندسى ژئوتکنيک درمحوطه شهرک ايرانشهر (امينى ، مرتضى 1353).

   99-گزارش بررسيهاى زمين شناسى وزمين شناسى مهندسى در محل احداث ايستگاه مايکروويو ماکو(کوه گرگش- ماکو )(ايرانمنش،حسين 1364).

   100- گزارش بررسيهاى زمين شناسى وزمين شناسى مهندسى در محل محور ومخزن سد کرگز(بخش کلاله – گنبد کاووس )(فروغى ،هوشنگ 1363).

  1 2 3