زمين‌ لغزه

 

 

 

 

تعريف : زمين‌ لغزه عبارتست از حرکت خاک، سنگ و واريزه‌ها که برروى شيب‌ها صورت مى‌گيرد. اين حرکت در هر منطقه‌اى مى‌تواند در صورت مساعد بودن شرايط بوقوع بپيوندد. چنين حرکات دامنه‌اى بطور عمده به سه صورت جريانى، سقوطى، لغزشى ويا ترکيبى از اين سه حالت رخ مى‌دهند. بطور معمول در وقوع يک زمين‌لغزه مجموعه‌اى از عوامل و شرايط شامل وضعيت شيب، طول شيب، بارندگى، خصوصيت زمين‌شناختى، عوامل انسانى، جنگلها زدايى، وضعيت توپوگرافى و عوامل مشابه ديگر تاثيرگذار مى‌باشند. کشور ما به علت توپوگرافى عمدتا کوهستانى، فعاليتهاى نئوتکتونيکى، زلزله‌خيزى، شرايط جغرافيايى و سازندهاى متنوع زمين‌شناختى، شريط مساعدى را براى وقوع پديده زمين‌لغزش بطور بالقوه دارا مى‌باشد. اين پديده هر ساله به خسارتهاى مالى و جانى، تخريب راهها، خطوط لوله، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات معدنى، تونل‌ها، نقاط مسکونى شهرى و روستايى و منابع طبيعى در کشور منجر مى‌شود. گروه زمين‌شناسى مهندسى سازمان زمين شناسى کشور بنا به وظيفه‌اى که دارد فعاليت خود را حول آگاهى دادن، آموزش و شناخت راههاى مقابله با اين پديده متمرکز کرده و در راستاى تدوين راهبردى واحد، با يارى ديگر سازمانهاى مسئول در اين رابطه کوَشش مستمرى را در سالهاى اخير پى گرفته‌است.

لینک های مرتبط با این بخش
 پرسشهاى متداول ( زمين لغزه )
 گزارشات زمين لغزه
 گزارش مقدماتى زمين لغزش روستاى بالا زرين‌آباد مازندران
 گزارش نهايى زمين لغزش روستاى بالازرين آباد مازندران
 گزارش مقدماتى زمين لغزه ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ جاده اوشان فشم
 گزارش تصويرى زمين لغزه دروازه سنگى اوشان-فشم۲۵/۱۲/۸۳
 گزارش زمين لغزه روستاى سفيدآب (استان قزوين)
 گزارش زمين لغزه و آسيبهاى ساختمانى در روستاى زناسوج (استان قزوين)
 سنگ لغزش جاده فشم – ميگون ‌رودبارقصران، شميرانات (گزارش نخستين)
 گزارش فورى زمين لغزه سد لتيان
 زمين لغزش آتشگاه کرج (نمونه اى از سازوکار گسيختگى لغزشى- خمشى)
 گزارش بررسى زمين شناسى مهندسى جايگاه روستا هاى اوانک و چاله از ديدگاه ناپايدارى هاى دامنه اى(رودبار الموت قزوين)
 گزارش ارزیابی زمین شناسی مهندسی روستای دنبلید طالقان از نظر ناپایداری های دامنه ای
 زمين لغزه