آسمان علم و ادب اين مرز و بوم کهن هر از گاهى شاهد ظهور آذرخش هائى بوده است که نور پراکنده اند تا اين آسمان غم زده از کورسوى اميد تهى نماند.
تقدير اين چنين بود که کودکى که در آبانماه 1317 در کرمانشاه پا به عرصه وجود نهاد، با زندگى سراسر پربار خويش الگوى شايسته اى در تلاش و عشق در مسير بى انتهاى دانستنى و هرچه بيشتر دانستن گردد.
زنده ياد مهندس منوچهر پدرامى زندگى نه چندان ديرپاى خود را در راه علم و انديشه سپرى نمود و با تمام توان کوشيد و زندگى خويش را تحفه اين راه کرد، از جوانى شيفه علم و معرفت بود و نبوغ ذاتى او در درک مفاهيم رياضى و علوم زبانزد بود.
 

او با داشتن ديپلم هاى ادبى، طبيعى و رياضى در سال 1345 از دانشکده فنى دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان با درجه فوق ليسانس فارغ التحصيل و در وزارت راه در رسته پل سازى مشغول به کار گرديد. طراحى تعداد زيادى از پلهاى ساخته شده يادگارهايى از توان فنى او در آن دوره است. در اين مرحله روحيه تحقيق، او را که مهندسى را در يک چارچوب خاص بن بستى در زندگى علمى خود مى دانست در مسير زمين شناسى قرار داد و بنابر اين با پيگيرى هاى مداوم، سازمان زمين شناسى را به عنوان محل کار انتخاب نمود تا در اين جايگاه شايد با فراغت بال به تحقيق در علوم زمين دست يازد. گزارش ها و مقاله هاى فنى و علمى و شرکت در مجامع علمى داخل و خارج از کشور و انتقال علم و تجربه به ديگران از نتايج زندگى پربار اين آزادمرد دانشمند است.
اگرچه اينک اين فرزند پرشور و دانشمند ايران زمين که شور و شيدائى به دانستن را با شعر و ساده زيستى و ذهنى سرشار آميخته بود رخت به ديار ديگرى بربسته است، وليک هنوز صداى قدمهاى با انگيزه او در جاى جاى اين سرزمين هنوز هم بگوش مى رسد که در جستجوى کشف چگونگى هاى رمز و رازهاى طبيعت مشتاقانه و عاشقانه گام مى زند و ....... شاگردان او نيز هنوز طنين صداى پرشورش را درکلاسى به وسعت همه اين سرزمين بگوش ذهن مى شنوند که از علم و دانش و از زمين مى‌گويد و آن را با زمزمه ها و شعر و فلسفه در هم مى آميزد و هم چنين ناله هايش، گريه هايش و پرخاش هايش را که از روح ناآرام، جستجوگر و سينه اى پردرد و آزمند و مهربان برون مى تراويد، او را که با زندگى سراسر تلاش موشکافانه در مسير شناخت هرچه بيشتر جهان پيرامون، پروانه وار در آتش عشق جان جانان در پگاه ارديبهشت 1378 به نور پيوست.
 
 

  از راست آقايان: زنده‌ياد پدرامى- خان ناظر- عبداللهى

                                                                           جمالى- انصاري                                                           

برخى از کارهاى علمى زنده ياد مهندس منوچهر پدرامى : ا

نکته:جهت ذخيره فايل بر روی لينک مربوطه کليک راست نموده و گزينه"Save Target As…" را انتخاب نماييد.
1- گزارش زمين شناسى مهندسى درباره زمين لغزش سد تبارک آباد (قوچان)
2- گزارش زمين لغزش روستاى قلقانى زنجان
3- مطالبى پراکنده درباره زمين شناسى اواخر سنوزوئيک ايران و در ارتباط با کار انارک شوروى ها
5- گزارش بازديد از نواحى جنوب شرقى ايران – حوالى قم، گرمسار، زنجان،1358
6- توضيحى مختصر درباره چينه شناسى، زمان شناسى و حرکات کوهزايى اواخر سنوزوئيک ايران،1358
7- کوهزايى پاسادنين و زمين شناسى 700 هزار سال گذشته ايران،1360
8- نظرى اجمالى به زمين شناسى کواترنر ناحيه سوغان – آبدشت معادن کروميت،1361
9- گزارش مطالعات مهندسى و ژئوتکنيکى مربوط به امکان احداث ساختمان و دکل تکرار کننده در کوه نمک قم،1361
10- اشاره اى بر کاربرد چينه شناسى زمانزيستى Chronobiostratigraphy زرافه هاى سازند مراغه و آب و هواى عصر مراغه اى،1362
11- مطالعات زمين شناسى مهندسى جايگاه استقرار تکرار کننده هاى مخابراتى Passive repeaters،1363
12- گزارش مهندسى زمين شناسى در مورد مطالعه زمين لغزش در کيلومتر 100+329 خط لوله گاز 56 سراسرى دوم و پيشنهادات براى جلوگيرى از آسيب پذيرى خط لوله،1363
13- نظرى اجمالى به مرز ميو – پليوسن ايران،1363
14- بررسى خط 400 کيلو ولت سد عباسپور (کارون) در دامنه کوه کينو (منطقه زاگرس) از نظر زمين شناسى مهندسى و خطرات ناى از برف و بهمن،1363
16- گزارش بررسى ترکهاى ايجاد شده در ساختمانهاى مجتمع مسکونى ايرانشهر از نظر زمين شناسى مهندسى،1364
17- گزارش زمين لغزش حرين،1364
20- گزارش زمين شناسى مهندسى کوه وازان از نظر احداث ساختمان و دکل مخابرات،1366
21- خط فشار قوى 400 کيلووات حسن کيف و زياران،1366
22- مطالعات زمين شناسى مهندسى پل آسيب ديده نرگسى در محور شيراز – بوشهر،1366
23- گزارش بررسى برج 108 خط 400 کيلووات نکا. حسن کيف و برجهاى موجود در رودخانه تجن از خط نکا – جلال،1366
25- گزارش بازديد از نواحى زلزله زده منطقه سوماى بخش سرو،1367
26- گزارش بررسى علل ايجاد ترک در ساختمانها و زمينهاى روستاهاى وزنه و فيلاخص واقع در شرق گلپايگان،1367
27- گزارش بررسى زمين لغزش روستاى بزگره جوانرود استان باختران،1368
28- گزارش بازديد گمانه ها در رابطه با جايگاه جديد روستاهاى وزرنه و فيلاخص،1368
29- گزارش بازديد از فروريختگى زمين در روستاى سرانزا (فيروزکوه)،1368
30- گزارش زمين شناسى مهندسى زمين لغزش خليل آباد رودبار،1369
31- گزارش بازديد از چهارگوش تکاب – نکاتى درباره زمين شناسى آن،1369
33- گزارش زمين شناسى مهندسى جنوب شهرستان اروميه،1370
34- دگرريختگى ها و زمين لغزه هاى منطقه کندوان ميانه،1372
35- زمين لغزه ملاوى،1372
37- گزارش زمين لغزش روستاى باريکان (منطقه طالقان) انتخاب زمين براى اسکان اهالى بخش آسيب ديده،1374
38- گزارش زمين شناسى مهندسى درباره بناى باستانى قلعه دختر در فيروزآباد فارس،1377
46- کوهزايى پاسادنين و زمين شناسى 700 هزار سال گذشته ايران